Stamina Stamina

Vi søker etter 10 spesialrådgivere internt i Stamina Helse

Spesialrådgiver

Vi søker etter å ansette 10 spesialrådgivere i 20% stilinger under følgende spesialiseringer:

 • Systematisk HMS
 • Sykefravær
 • Ergonomi
 • Krise og beredskap
 • Kvantitative undersøkelser innen psykososiale arbeidsmiljø (MTM)
 • Konflikthåndteringsmetodikk
 • 1:1 – oppfølging psykososialt (klinisk psykologi)
 • YH (Fysisk, kjemisk og biologisk arbeidsmiljø)
 • Rus/avhengighet (Akan)
 • Vaksinering, reise medisinsk rådgivning (Leger anmodes om å søke)

 

Spesialrådgiver for et strategisk tjenesteområde i Stamina har en nøkkelposisjon i å koordinere og drive fagutvikling innen sitt område i hht plan og Staminas fagstrategi.

Rollen skal sikre at våre tjenester er i henhold til strategien, den aktuelle fagkunnskapen på tjenesteområdet og i henhold til lover og regler. Spesialrådgivere er fagpersoner med stor erfaring og kompetanse på sitt tjenesteområde, som har stor tillit blant ansatte og ledere i vår organisasjon.

Mandat:

 • Eie og definere tjenesteområdet sitt ihht vår strategi og samfunnsoppdrag
 • Eie og definere kompetanseutviklingsplanen (reaktivt og proaktivt)
 • Eie metode- og prosessbeskrivelsene i KS

 

Spesialrådgiver skal i samarbeid med:

 • Kvalitetssjef samordne og sikre beste praksis av det aktuelle tjenesteområdet.
 • Kvalitetssjef koordinere og drive fagutvikling innen sitt område i hht plan og Staminas fagstrategi.
 • Kompetansegruppa utarbeide fagmateriell på tjenesteområdet, eks. prosedyrer, undervisningsopplegg og maler til Kvalitetssystemet.
 • Markedsavdelingen delta i strategisk produkt- og konseptutviklingsarbeid

 

Oppgaver:

 • Utarbeide, videreutvikle og oppdatere verktøyer/maler i kvalitetssystemet. 
 • Lage opplæringsinnhold som kan koordineres og distribueres av HR som integrert del av Akademiet (e-læring og andre kurs).
 • Gjennomføre utvalgt intern opplæring, både åpne kurs og for avdelinger, fortrinnsvis via video, koordinert med HR og Kvalitetssjef. 
 •  Organisere team (kompetansegruppe) som kan gi råd og veiledning til HMS-rådgivere i forbindelse med planlegging og gjennomføring av kundeoppdrag.    
 • Definere minstekrav til kompetanse for utføring av leveranser i samarbeid med HR.
 • Samle og dokumentere resultater og kunde case innen sitt fagområde for å finne frem til beste løsninger.

 

Kvalifikasjonskrav:

Bred fagkompetanse/kunnskap på:

 • Det aktuelle fagfelt
 • Arbeidsmiljølovverket
 • Bedriftshelsetjenestens oppgaver og rolle i kundens HMS-arbeid/ Kundeoppfølging
 • Minimum tre års relevant arbeidserfaring påkreves.

 

Personlige egenskaper:

 • Høy integritet
 • relasjonsbygger
 • Resultat orientert
 • Proaktiv

 

Personlig karakter og integritet

Relasjoner

Fokus på resultat

Ekspertise

Forandring og tilpasning

 • viser høy integritet
 • er en god rollemodell
 • Veiledende og lyttende
 • Vennlig og profesjonell
 •  har tillit blant kolleger
 • er tilnærmelig og vennlig
 • har utviklet gode arbeids relasjoner med andre i organisasjonen
 • stimulerer til lagånd innad i gruppen
 •  kommuniserer for å klargjøre mål og retning.
 • gjør alt som er mulig for og nå mål og tidsfrister
 • setter høye mål for kvalitet/standard for seg selv og andre
 • søker kontinuerlig forbedring
 • utøver høyt nivå av profesjonell dømmekraft
 • oppmuntrer alternative tilnærminger/måter og gjøre ting på, og nye ideer.
 • søker tilbakemelding fra andre for å utvikle seg selv
 •  motiverer andre til endring og utvikling
 • kan representere sin gruppe til nøkkelgrupper/personer

 

Del på:
Jobbtype:
Engasjement
Heltid/Deltid:
Deltid
Tiltredelse:
01.01.2019
Arbeidssted:
Norge
Kontaktpersoner:
Dag G. Kvisler
mob: +47 47828218
Tilbake til toppen