Stamina Administrasjon

Spesialrådgiver

Spesialrådgiver Sykefravær og Yrkeshygiene

Vi søker etter å ansette 2 spesialrådgivere i 20% stilinger under følgende spesialiseringer:

 • Sykefravær - tyngdepunkt på etterlevelse av regelverket
 • YH (Fysisk, kjemisk og biologisk arbeidsmiljø)

 

Spesialrådgiver for et strategisk tjenesteområde i Stamina har en nøkkelposisjon i å koordinere, vedlikeholde og drive fagutvikling innen sitt område i hht plan og Staminas fagstrategi.

Rollen skal sikre at våre tjenester er i henhold til strategien, den aktuelle fagkunnskapen på tjenesteområdet og i henhold til lover og regler. Spesialrådgivere er fagpersoner med stor erfaring og kompetanse på sitt tjenesteområde, som har stor tillit blant ansatte og ledere i vår organisasjon.

 

Mandat:

 • Eie og definere tjenesteområdet sitt ihht vår strategi og samfunnsoppdrag
 • Eie og definere kompetanseutviklingsplanen (reaktivt og proaktivt)
 • Eie metode- og prosessbeskrivelsene i KS

 

Spesialrådgiver skal i samarbeid med:

 • Fagsjefer, driftsledergruppe og produkt/marked samordne og sikre beste praksis av det aktuelle tjenesteområdet.
 • Fagsjefer, driftsledergruppe og produkt/marked koordinere og drive fagutvikling innen sitt område i hht plan og Staminas fagstrategi.
 • Kompetansegruppa utarbeide fagmateriell på tjenesteområdet, eks. prosedyrer, undervisningsopplegg og maler til Kvalitetssystemet.
 • Produkt/marked delta i strategisk produkt- og konseptutviklingsarbeid
 • Fagsjefer og kvalitetssjef sikre at vi ivaretar de lovkrav og sertifiseringer gjeldende for oss på området

 

Oppgaver:

 • Utarbeide, vedlikeholde, videreutvikle og oppdatere verktøyer/maler i kvalitetssystemet. 
 • Lage opplæringsinnhold som kan koordineres og distribueres av HR som integrert del av Akademiet (e-læring og andre kurs).
 • Gjennomføre utvalgt intern opplæring, både åpne kurs og for avdelinger, fortrinnsvis via video, koordinert med HR, fagsjefer og produkt/marked. 
 • Organisere team (kompetansegruppe) som kan gi råd og veiledning til HMS-rådgivere i forbindelse med planlegging og gjennomføring av kundeoppdrag.    
 • Definere minstekrav til kompetanse for utføring av leveranser i samarbeid med HR.
 • Samle og dokumentere resultater og kunde case innen sitt fagområde for å finne frem til beste løsninger.

 

Kvalifikasjonskrav:

Bred fagkompetanse/kunnskap på:

 • Det aktuelle fagfelt
 • Arbeidsmiljølovverket
 • Bedriftshelsetjenestens oppgaver og rolle i kundens HMS-arbeid/ Kundeoppfølging
 • Minimum tre års relevant arbeidserfaring påkreves.

 

Personlige egenskaper:

 • Høy integritet
 • relasjonsbygger
 • Resultat orientert
 • Proaktiv

 

 

Del på:

Jobbtype:

Åremål

Heltid/Deltid:

Deltid

Søknadsfrist:

20.12.2019

Tiltredelse:

01.01.2020

Arbeidssted:

Stamina Helse

Kontaktpersoner:

Maria Jansson

Adresse:

Sinsenveien 53 A 0423 Oslo